ලෝකයේ සුරතල්ම සත්වයා තේරීම

ලෝකයේ සුරතල්ම සතා තෝරා ගැනීම සඳහා බීබීසීයේ මාධ්‍යවේදිනියක උත්සාහයක් දැරුවාය.

ඒ සඳහා තමාට ලැබුණු ඡායාරූප කිහිපයක් බීබීසී වෙබ් අඩවියක පළ කර තිබුණි.

දවසක මම කැලේ රජා වෙමි. (Credit: Tambako The Jaguar/CC by 2.0)

ලේන් පැටියෙකුට වඩා සුරතල් සතෙකු වේද? (Credit: Jean-Simon Asselin/CC by 2.0)

මේ පුංචි රිලා පැටියා කෙතරම් සුරතල් ද? (Credit: Terry Whittaker/Alamy)

මගේ පැහැය සොබා දහමට ලස්සනට පෑහෙනවා. (Credit: Suzanne Long/Alamy)

සුරතල් යන නාමය මී කුලයට ද අයිතියි. (Credit: Wildlife_GmbH/Alamy)

සුරතල් හීන දකිමින් මුළු ශීත ඍතුවම නිදන ලොම් සහිත මේ මී පැටියෙක්. (Credit: Worldwide Picture Library/Alamy)

රසවත් අහරක සුරතලය. (Credit: Greg Wood/Getty)

එකිනෙකාගෙන් වෙන් නොවීමට අත් වැල් බැඳ ගත් මුහුදු බලු පැටවුන්. (Credit: Roland Seitre/NPL)

අලස වුවත් මන්දයාගේ සුරතල් බවේ අඩුවක් වේද? (Credit: Sam Trull)