ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඩොලරයකට ගුවන් වරම්

ඉන්දියානුවන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක් සිය සංචාරයන් සඳහා පෙරටත් වඩා ගුවන් ගමන් යොදා ගනිති.

මෙය ගුවන් සමාගම් සහ ගුවන් යානා නිෂ්පාදන සමාගම්වලට නම් වාසි සහගත තත්වයකි.

තවමත් ඉන්දියානුවන් මිලියන ගණනකට ගුවන් යානයකට ගොඩ වීම සඳහා ආර්ථික ශක්තියක් නොමැත.

තම ජීවිතය තුළ කිසිදාක ගුවන් යානයකට ගොඩ වී නොමැති ඉන්දියානුවන්ට එම අත්දැකීම ලබා දීම සඳහා එක් පුද්ගලයකු ඉදිරිපත් වී තිබේ.

ගුවන් ගත නොවී ගුවන් ගමනක අත්දැකීම විඳ ගැනීමට ඇතමකුට මේ හරහා අවස්ථාව උදා වී ඇත.

දිල්ලි නුවරින් එපිට නවතා ඇති A300 වර්ගයේ පැරණි ගුවන් යානයට ගොඩවන්නෙකුට වැය වන්නේ ඩොලරයක මුදලක්.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක විශ්‍රාමික ගුවන් නියමු බහදූර් චාන්ද් ගුප්තා ගුවන් ගමනකදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පටිපාටිය මුල සිට අග දක්වා මගීන් වෙත පැහැදිලි කරනවා පමණක් නොව රස කැවිලි ලබා දීමටත් අමතක නොකරයි.

කිසිඳු අය කිරීමකින් තොරව දිළිඳු පුද්ගලයන් සඳහා ගුවන් අත්දැකීම ලබා දීමටත් බහදූර් චාන්ද් කාරුණික වෙයි.