ඔබේ තේරීම පෙම්වතියද, අම්මාද?

ඔබේ මව හෝ පෙම්වතිය යන දෙදෙනාගෙන් එක් අයකු පමණක් ගිනි ගෙන දැවෙන ගොඩනැගිල්ලකින් බේරා ගැනීමට සිදුවුවහොත් ඔබ තෝරා ගන්නේ කවුද?

මෙය වර්තමානයේ චීනයේ බොහෝ දෙනාගේ මුවග රැඳෙන ප්‍රශ්නයක්.

මේ වසරේ චීනයේ ජාතික අධිකරණ සේවයට බඳවා ගැනීමේ විභාගයේ දීත් අනාගත නීතිවේදීන්ට සහ විනිසුරුවන්ට ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට සිදු වුනා.

චීන අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පසුව ඒ ප්‍රශ්නයට 'නිවැරදි පිළිතුර' ප්‍රකාශයට පත් කළා. එවැනි අවස්තාවකදී මව බේරා ගැනීම ඔවුන්ගේ වගකීම බව ඒ 'නිවැරදි' පිළිතුරයි.

මව වෙනුවට පෙම්වතිය තෝරා ගන්නා අයෙකු 'අවස්තානෝචිතව ක්‍රියා නොකිරීමේ' වරද සිදු කරන බවයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.

එනමුත් චීන අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් ඒ පිළිතුර එතරම් පැහැදිලි නැති හැඩකුයි පෙනී යන්නේ.

"නීතියේ හැටියට පුතා අම්මව බේරා ගන්න ඕනේ," එක් අන්තර්ජාල සටහනක සඳහන් විය. "ඒත් අනිත් හුඟ දෙනෙක් අනතුරේ වැටිලා ඉන්න කොට අම්මව විතරක් බේරගන්න කියල නීතියේ කියන්නේ නෑ."