කුන්දුෂ් නගරය පුරා වීදි සටන්

Image copyright .

තාලිබාන් ව්‍යාපාරය අතට පත් කුන්දුෂ් නගරය යලි දිනා ගත් බව ඇෆ්ඝනිස්තාන් ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කළත් දෙපාර්ශවය අතර දිගටම ගැටුම් සිදු වෙමින් පවතින බවයි වාර්තා වන්නේ.

නගරයේ වීදි පුරා සටන් සිදු වෙමින් පවතින බවයි එහි සිටින පුද්ගලයන් බීබීසියට ප්‍රකාශ කළේ.

ඒ අතරවාරයේ ජනාධිපතිවරයා ද ඇතුළත් වීඩියෝ පටයක් මගින් අදහස් දැක්වූ ඇෆ්ඝන් ආණ්ඩුවේ අණදෙන නිලධාරියෙක් කියා සිටියේ, දිනාගත් නගරය පිරිසිදු කොට යළි යථා තත්වයට ගෙන ඒමේ මෙහෙයුමක් ගෙන යමින් ඇති බවයි.

එහෙත් කුන්දුෂ් නගරයේ ආණ්ඩුවේ ආයතන සියල්ලම ක්‍රියාත්මක වෙන බවයි එම අණදෙන නිලධාරියා ප්‍රකාශ කළේ.

තාලිබාන් ව්‍යාපාරය ආණ්ඩුවේ ඉහත කී ප්‍රකාශන බැහැර කරයි.

කුන්දුෂ් නගරයෙන් වැඩි කොටසක් සහ අවට කලාප තමන් අත පාලනය වන බවයි තාලිබාන් ව්‍යාපාරය කියා සිටින්නේ.