ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සේදූ ඇඳුම් නමා දෙන අරුම යන්ත්‍රය

සේදු ඇඳුම් නමා දෙන යන්ත්‍රයක් මෑතක දී ජපානයේ පැවති සී ටෙක් ප්‍රදර්ශනයේ දී හඳුන්වා දී තිබුණි.

පැනසොනික් (Panasonic) සහ දයිවා හවුස් (Daiwa House) සමාගම් හා එක්ව Seven Dreamers නම් සමාගම විසින් නිපදවා ඇති මෙහි එක් එක් ඇඳුම ඒවායේ හැඩය අනුව හඳුනා ගෙන එය නමා දීම සිදු කරනු ලැබේ.

දැනට වඩා වේගයෙන් ඇඳුම් නමා දිය හැකි වන සේ මෙය තවදුරටත් වර්ධනය කළ යුතු බවයි බොහෝ දෙනා ගේ අදහස වුයේ.