ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බලු සුරතලුන්ටත් හැලොවින්

බලු සුරතලුන් සඳහා වාර්ෂිකව සංවිධානය කෙරෙන හැලොවින් සංදර්ශනයක් මෙවරත් ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නුවරදී පැවැත්විණ.

ඒ සඳහා බලු සුරතලුන් සහ අයිතිකරුවෝ විශාල පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ.