ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

චීනයේ පළමු මගී ගුවන් යානය C919

චීනයේ නිෂ්පාදිත පළමු විශාලතම මගී ගුවන් යානයේ වැඩකටයුතු සම්පුර්ණ වශයෙන් අවසන් වී තිබේ.

වැඩ නිම කළ C919 ගුවන් යානය මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා ඉදිරිපත් කෙරුණේ ෂැංහයි නුවරදීයි.

එම සිය ප්‍රථම ගුවන් ගමනයානය 2016 වසරේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි.

සාමාන්‍ය ගුවන් ගමන් ඇරඹීමට ප්‍රථම ගුවන් යානය වසර තුනක් පරීක්ෂණ ගුවන් ගමන්වල යෙදීමට නියමිතව තිබේ.