ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පැරිස් ප්‍රහාරය: ලොව පුරා ජනතා ශෝකය

පැරිස් ප්‍රහාරයෙන් මරුමුවට පත් පිරිස් සිහි කරමින් ලොව පුරා ජනතාව ප්‍රංශය වෙත සිය ශෝකය පුද කර සිටිති.

යුරෝපයේ සිට දකුණු ඇමරිකාව දක්වා ලොව පුරා රටවල වෙසෙන ජනතාව ඉටි පහන් දල්වා ප්‍රංශ ජාතික ගීය ගයනා කරමින් ශෝකය පළ කළහ.