සමලිංගික විවාහය අයර්ලන්තයටත්

Image copyright Getty

අයර්ලන්ත ජනරජයේ වෙසෙන සමලිංගික සහකරුවන්ට සහ සහකාරියන්ට විවාහ වීම සඳහා නීතියෙන් අවසරය ලබා දී තිබේ.

සමලිංගික විවාහයන් සඳහා නෛතික අනුමැතිය හිමි වන්නේ ඒ සඳහා ජනමත විචාරණය පවත්වා මාස හයකට පසුවයි.

Image copyright AP

නීත්‍යනුකූලව විවාහ නොවී එකට වාසය කරන සමලිංගික සහකරුවන් සහ සහකාරියන් සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි ක්‍රමවේදයක් අයර්ලන්තය හඳුන්වා දුන්නේ 2011 වසරේදී යි.

එසේ ලියාපදිංචි වූ සමලිංගිකයන්ට නව නීතිය යටතේ කඩිනමින් විවාහය ලියාපදිංචි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබේ.

Image copyright PA

සම ලිංගික විවාහය මේ වන විට ලෝකයේ රටවල් දහනවයක නීතිගත කොට ඇත.

Image copyright GETTY