ප්‍රංශ ගුවන් යානා දෙකකට 'තර්ජන'

Image copyright Reuters
Image caption ඉහත කී යානා දෙක ගුවන් ගත වී මද වෙලාවකට පසු නිර්නාමික තර්ජන ලැබී ඇති බවයි එයාර් ෆ්‍රාන්ස් ගුවන් සමාගම ප්‍රකශ කළේ

ඇමරිකාවේ සිට පැරීසිය වෙත පියාසර කරමින් තිබූ එයාර් ෆ්‍රාන්ස් ගුවන් සමාගමට අයත් යානා දෙකක් ආරක්ෂක හේතූන් මත නැවත හරවා යවා තිබේ.

ඒ අතුරින් එක් යානයක් කැනඩාවේ හැලිෆැක්ස් ගුවන් තොටුපලට ගොඩ බා ඇති අතර අනෙක් යානය හරවා යවා තිබෙන්නේ එක්සත් ජනපදයේ ඌටා ප්‍රාන්තයේ පිහිටි ගුවන් තොටුපලක් වෙතයි.

ඉහත කී යානා දෙක ගුවන් ගත වී මද වෙලාවකට පසු නිර්නාමික තර්ජන ලැබී ඇති බවයි එයාර් ෆ්‍රාන්ස් ගුවන් සමාගම ප්‍රකශ කළේ.

මේ වන විට ඌටා ප්‍රාන්තයට ගොඩ බස්වන ලද යානයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කොට ඇති අතර හැලිෆැක්ස් ගුවන් තොටුපල වෙත හරවා යැවූ යානය තවමත් පරික්ෂාවට ලක් කරමින් තිබේ.