පාප් වහන්සේ මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ

ආගමික ගැටුම් උත්සන්න වී ඇති මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයට ෆ්රාන්සිස් පාප් වහන්සේ සැපත් වුහ.

මුස්ලිම් කැරලිකරුවන් සහ ක්‍රිස්තියානි සටන්කරුවන් අතර උග්‍ර සටන් පවතින මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයට පාප් වහන්සේ පැමිණීම සිය අප්‍රිකානු සංචාරයේ අවසන් අදියරයි.

මෙහි දී මුස්ලිම් නායකයන් හමුවීමට ද නියමිතයි.

Image copyright R

මෙම සංචාරය අතර තුර පාප් වහන්සේගේ ජීවිත ආරක්ෂාව දැඩි සැලකිල්ලට භාජනය වී තිබේ.

මහ මැතිවරණය ලබන මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිත මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයට සාමයේ පණිවිඩය ගෙන යාම තම අධිෂ්ඨානය බවයි ෆ්රාන්සිස් පාප් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ.

අප්‍රිකානු සංචාරය අතරතුර සිය තුන් වැනි සහ අවසාන චාරිකාව සිදු වන මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයට සැපත් වීමට පෙර උන් වහන්සේ කෙන්යාවේ සහ උගන්ඩාවේ සංචාරය කළහ.

අප්‍රිකානු සංචාරයට මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය ද ඇතුළත් කර ගැනීමට පාප් වහන්සේ තීරණය කිරීම වතිකානයේ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට විශාල අභියෝගයක් විය.

වෙඩි හුවමාරු සහ බෝම්බ ප්‍රහාරයන් දිනපතා සිදු වෙමින් පවතිද්දී දිවි බේරා ගැනීම සඳහා ලක්‍ෂ ගණන් ජනතාව සිය ගම් බිම් අතහැර පලා යමින් සිටිති.

මෙවැනි තත්වයක් යටතේ පාප් වහන්සේ මෙහි සංචාරය කිරීම අවදානම් සහිත වුවත් මෙය සංකේතාත්මකව ඉතා වැදගත් චාරිකාවකි.