කැලිෆෝනියා වෙඩි තැබීමේ අරමුණ තහවුරුවී නෑ - පොලීසිය

Image copyright Reuters

එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්ත පොලිසිය සැන් බර්නාඩිනෝ නගරයේ සිදු කෙරුණ වෙඩි තැබීමේ අරමුණ තහවුරු කර ගැනීමේ උත්සාහයක නිරත වෙමින් සිටියි.

එහෙත් මේ පිටි පස කිසියම් විදියක සැලැස්මක් තිබී ඇති බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කරයි.

එම වෙඩි තැබීමේ දී 14 දෙනකු මරණයට පත් වූ අතර තවත් 17 දෙනකුට තුවාල සිදු වී තිබේ.

Image copyright Reuters

නගරයේ පොලිස් ප්‍රධානී ජැරඩ් බර්ගුවාන් (Jarrod Burguan) පැවසුවේ ප්‍රහාරයේ අරමුණ මෙතෙක් තහවුරු වී නැති නමුත් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක්ය යන්න බැහැර නොකරන බවයි.

යුද ඇඳුමින් සැරසුන පුරුෂයකු සහ කාන්තාවක් ප්‍රහාරක රයිෆල් වලින් සමාජ ශුභ සාධක මධ්‍යස්ථානයට වෙඩි තබන ලද බවයි නිලධාරීන් පවසන්නේ.

සයිඩ් ෆාරුක් සහ තශ්ෆීන් මලික් හැටියට හඳුනා ගනු ලැබ ඇති ප්‍රහාරකයන් පොලිසිය සමඟ වෙඩි හුවමාරුවේ දී මරා දමනු ලැබූහ.

Image copyright Reuters