ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බලු සුරතලුන් වෙනුවෙන් නත්තල් විලාසිතා දැක්මක්

බලු සුරතලුන් සඳහා නත්තල් විලාසිතා දැක්මක් පේරු රාජ්‍යයේ ලිමා අගනුවර පැවැත්විණ.

ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ඇතැම් බලු සුරතලුන් නත්තල් සීයා ඇඳුමින් සැරසී සිටි අතර තවත් සමහරෙක් පිනි මුවන්, කලුකුම් වැනි සතුන් ලෙස සැරසී ගමන් ගන්නා ආකාරය දක්නට ලැබිණ.

වගකීම් සහිතව බලු සුරතලුන් ඇති දැඩි කරන ආකාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙම උත්සවයේ අරමුණ වූ බව සංවිධායකයෝ පවසති.