ඇමරිකා - කියුබා ගුවන් ගමන්

Image copyright AP

ඇමරිකාව සහ කියුබාව අතර තානාපති සබඳතා ආරම්භ වී වසරක් ගත වීමෙන් පසු දෙරට අතර ගුවන් ගමන් සේවා ආරම්භ කිරීමේ එකඟත්වයක් කරා එළඹ සිටින බව එම රටවල් පවසති.

කියුබාවේ ඇමරිකාව සම්බන්ධ කටයුතු පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂිකා හොසෙෆිනා විදාල් (Josefina Vidal) මාධ්‍ය කරුවන් අමතා පැවසුවේ මුලික එකඟතාවකට පැමිණීම සඳහා දෙරටම කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.

ඇමරිකාව සහ කියුබාව අතර නිරන්තර ගුවන් ගමන් සේවාවක් ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳ ඔවුන්ගේ සාකච්ඡා ඉතාමත් සාර්ථක වූ බවයි ඇය ප්‍රකාශ කළේ.

ඉතා ඉක්මනින් මේ එකඟතාව පිළිබඳ අවසන් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට හැකි වනු ඇති බවටත් ඇය විශ්වාසය පළ කළාය.

එසේ වුවද ඇමරිකාව කියුබාවට පනවා ඇති වෙළඳ තහනම තවමත් ක්‍රියාත්මක වන බව වාර්තාකරුවෝ පවසති.