ස්ටාර් වෝස්: දින දොළහයි, ඩොලර් කෝටි සීයයි

Image copyright Disneylucasfilm

අඩුම කාලයක් ඇතුළත ඩොලර් කෝටි සියයක ඉපැයූ චිත්‍රපටය ලෙස ස්ටාර් වෝස් චිත්‍රපට මාලාවේ අලුත්ම නිර්මාණය වන ‘ස්ටාර් වෝස්: ද ෆෝස් අවේකන්ස්’ ආදායම් වාර්තාවක් තබා ඇත.

මෙම චිත්‍රපටයට සිය ප්‍රථම ඩොලර් කෝටි සියය සරි කර ගැනීමට ගත වී ඇත්තේ දින දොළහක් පමණි.

Image copyright Reuters

මීට පෙර එම වාර්තාව හිමි වී තිබුණේ දින දහ තුනක් ඇතුළත ඩොලර් කෝටි සියයක ආදායම් වාර්තාවක් තැබූ ‘ජුරාසික් වර්ල්ඩ්’ චිත්‍රපටය යි. ඒ පසුගිය ජුනි මාසයේදී යි.

නමුත් ‘ජුරාසික් වර්ල්ඩ්’ (Jurassic World) එම වාර්තාව තැබුවේ පළමු දින දහතුන ඇතුළත එම චිත්‍රපටය චීනයේ ද තිරගත වෙමින් තිබියදී.

Image copyright AP

‘ස්ටාර් වෝස්: ද ෆෝස් අවේකන්ස්’ (Star Wars: The Force Awakens) සිනමා පටය තවමත් චීනයේ තිරගත කිරීම ආරම්භ කර නැත.