ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වෙරළට ගොඩ ගැසූ නිල් තල්මසා යළි දියඹට

චිලී රාජ්‍යයේ උතුරු දිග ප්‍රදේශයේ පිහිටි මුහුදු වෙරළකට ගොඩ ගසා සිටි නිල් තල්මසකුගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

අඩි 66 ක දිගින් යුතු තල්මසාට නැවත දියඹට පිහිනා යෑම සඳහා ප්‍රදේශයේ ධීවරයන්, වෙරළට නිතර යන එන පිරිස් සහ පොලිසිය ඇතුළු නාවික හමුදා උපකාර කළහ.

වෙරළේ සිර වී සිටි තල්මසා බෝට්ටුවක් ආධාරයෙන් මුහුදු දියඹට ඇද ගෙන යෑමෙන් අනතුරුව නිදහස් කොට තිබේ.