මීයෙක් ගුවන් ගමනක් වළක්වයි

පියාසර කරමින් තිබුණ ගුවන් යානයක් මීයකු නිසා ආපසු හැරවීමට සිදු වීමක් ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වෙයි.

එයාර් ඉන්දියා ගුවන් සමාගමට අයත් යානය මුම්බායි නගරයේ සිට ලන්ඩන් බලා පියාසර කරමින් තිබෙන අතරවාරයේ එහි සිටි මගියෙක් තමා ගුවන් යානය තුළ මීයකු සිටින බවට පැමිණිලි කිරීමෙන් පසුවයි එම පියවර ගෙන තිබෙන්නේ.

ආපසු ගොඩ බෑ ගුවන් යානයේ සැඟවී සිටින මීයා මූෂික නාෂක වායුවක් යොදා ගනිමින් විනාශ කරන බවයි එයාර් ඉන්දියා ගුවන් සමාගම ප්‍රකාශ කළේ.

කෙසේ වුවද,සිය යානය තුළ මීයකු සිටි බව ස්ථිරවම තහවුරු වී නොමැති බවයි ගුවන් සමාගමේ ප්‍රකාශකයෙක් කියා සිටියේ.

ගුවන් යානා වලට ආහාර සපයන මාර්ග සහ වෙනත් සැපයුම් මාර්ග ඔස්සේ මීයන් ඇතැම් විට යානා තුලට ඇතුල් වෙන බව වාර්තා වී ඇත.

එසේ ඇතුල් වෙන මීයෙක් ගුවන් යානයක විදුලි රැහැන්(Wire) සපා කෑමක් සිදු කළොත් එය ඉතාම බරපතළ අනතුරුදායක විය හැකි බවත් පැවසෙයි.