හයිඩ‍්‍රජන් බෝම්බයක් අත්හදා බැලුවා: උතුරු කොරියාව

Image caption උතුරු කොරියාව හයිඩ‍්‍රජන් බෝම්බයක් සාර්ථකව අත්හදා බැලූ බව නිවේදනය කළේ එරට රජයේ රූපවාහිනිය ඔස්සේයි

හයිඩ‍්‍රජන් බෝම්බයක් සාර්ථකව අත්හදා බැලූ බව උතුරු කොරියාව නිවේදනය කළේය.

න්‍යෂ්ටික බෝම්බයකට වඩා ප්‍රබල හයිඩ‍්‍රජන් බෝම්බයක් අත්හදා බැලූ බව උතුරු කොරියාව පැවැසූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

ඉහත කී අත්හදා බැලීම පිළිබඳ උතුරු කොරියානු රජයේ රූපවාහිනිය නිවේදනය කළේ එරට න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් සිදු කරන මධ්‍යස්ථානයක් ආසන්නයෙන් මැග්නිටියුඩ් 5.1ක කම්පනයක් වාර්තා වී පැය කීපයකින් අනතුරුවයි.

කෙසේ නමුත් ඉහත කී අත්හදා බැලීම හයිඩ‍්‍රජන් බෝම්බයක් යොදා ගනිමින් සිදු කොට ඇත්දැයි යන්න විශ්වාස කිරීමට අපහසු බවයි, දකුණු කොරියානු නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

හයිඩ‍්‍රජන් බෝම්බයක් අත්හදා බැලූ බව උතුරු කොරියාව ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග එය ලෝක නායකයන්ගේ විවේචනයට ලක් වී තිබේ.

පසුගිය දශකයක කාලය ඇතුළත ඉහත කී න්‍යෂ්ටික මධ්‍යස්ථානය පිහිටි කලාපයේ උතුරු කොරියාව විසින් න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් තුනක් සිදු කර තිබේ.