තිබ්බතයේ 'ජීවමාන බුදුවරු' නවසීයක්

Image copyright AFP
Image caption වර්තමාන දලයි ලාමාගේ අභාවයෙන් අනතුරුව එම ධුරයට අනුප්‍රාප්තිකයකු තෝරා ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාවලියේ පාලනය චීනය සතු කර ගැනීම මෙහි සැබෑ අරමුණ වී ඇති බව ඇතැම් විවේචකයන්ගේ විශ්වාසය වී තිබේ

ටිබෙට් බුදු දහමෙහි 'ජීවමාන බුදුවරුන්' ලෙස සැලකෙන බෞද්ධ ආචාර්යවරුන් නවසිය දෙනකුගේ ලැයිස්තුවක් චීනය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත.

තිබ්බත බෞද්ධ පුරාවෘත්තවලට අනුව යළි පුනර්භවය ලද බෞද්ධ මුනිවරු ලෙස සැලකෙන ඉහත කී බෞද්ධ ආචාරයවරුන්ගේ නම් මේ වන විට අන්තර්ජාලයට එක් කොට තිබේ.

බෞද්ධ ආචාර්යවරුන් ලෙස පෙනී සිටිමින් මිනිසුන් රවටා වංචනික ලෙස මුදල් ලබා ගැනීම වළකනු වස් ඔවුන්ගේ නම් ප්‍රකාශයට පත් කළ බවයි චීනය පවසන්නේ.

ඒ අනුව අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට අන්තර්ජාලය වෙත පිවිස ඉහත කී බෞද්ධ ආචාර්යවරුන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීමට හැකි වනු ඇති බවත් චීනය කියා සිටියි.

Image copyright Reuters
Image caption දලයි ලාමා පදවියේ පැවැත්ම ටිබට් ජනතාව මත රඳා පවතින බවයි දලයි ලාමා පවසන්නේ

මේ අතර වර්තමාන දලයි ලාමාගේ අභාවයෙන් අනතුරුව එම ධුරයට අනුප්‍රාප්තිකයකු තෝරා ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාවලියේ පාලනය චීනය සතු කර ගැනීම මෙහි සැබෑ අරමුණ වී ඇති බව ඇතැම් විවේචකයන්ගේ විශ්වාසය වී තිබේ.

වර්තමාන දලයි ලාමා බීබීසිය සමඟ දෙදහස් දාහතර වසරේ පැවැත්වූ විශේෂ සාකච්ඡාවකදී කියා සිටියේ සිය පදවිය දරන අවසන් දලයි ලාමාවරයා තමා වීමට ඉඩකඩ ඇති බවයි.

එහෙත් මේ වන විට චීනය, දලයි ලාමා ධුරය සඳහා අනුප්‍රාප්තික 'පංචන් ලාමාවරයකු' හඳුන්වා දී තිබේ.