ඇමෙරිකානු ශිෂ්‍යයෙක් උතුරු කොරියානු අත්අඩංගුවේ

උතුරු කොරියානු බලධාරීන් විසින් ඇමෙරිකානු සරසවි ශිෂ්‍යයකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ ඇත.

‘පියොන්යැන්’ පාලනය විසින් එම ඇමෙරිකානු ශිෂ්‍යයා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ තිබෙන්නේ ඔහු ඔවුන්ගේ රටට එදිරිව ක්‍රියා කරන ලදැයි චෝදනා කරමිනි.

ඔටෝ ෆ්‍රෙඩ්රික් වොම්බියර් (Otto Frederick Warmbier) නම් එම සරසවි ශිෂ්‍යයා උතුරු කොරියානු එක්සත් භාවයට හානි සිදු කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියා කර ඇති බවටයි එරට රාජ්‍ය මාධ්‍ය මගින් චෝදනා කෙරුණේ.

Image copyright Reuters

අත්අඩංගුවේ පසු වෙන ශිෂ්‍යයා මුදා ගනු ලැබීම සඳහා ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් ස්වීඩන් තානාපති කාර්යාලය කටයුතු කරමින් සිටින බව ඔහුගේ සංචාරය පිළියෙළ කළ ‘යන්ග් ෆයනියර්’(Young Pioneers) සමාගම පවසයි.

ඔටෝ ෆ්‍රෙඩ්රික් වොම්බියර් වර්ජිනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකි.

ඔහු උතුරු කොරියානු බලධාරීන්ගේ අත්අඩංගුවේ පසු වෙන තුන්වෙනි බටහිර වැසියා යයි සැලකෙයි.