ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

එක්සත් ජාතීන්ගේ හමුදාවන්ට ළමා අපචාර චෝදනා

එස් එල් සෙනෙහෙධීර

බීබීසී සිංහල

ළමයින් ලිංගික අපචාරයට ලක් කළ බවට චෝදනා ලබා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදා සාමාජිකයන් කිනම් රටවලට අයත් වුවන් ද යන්න පිළිබඳව ප්‍රථම වතාවට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් හෙළි කොට තිබේ.

එසේම එක්සත් ජාතීන්ගේ හමුදා මෙවැනි චෝදනා වලට ලක්වූ අවස්ථා සංඛ්‍යාව ද ඉහළ ගොස් ඇති බවත් එම සංවිධානය විසින් පිළිගෙන තිබේ.

එසේ හමුදා සාමාජිකයන් වෙතින් අපචාරයට ලක් වූ හයිටි රාජ්‍යයේ දැරියන් දෙදෙනෙකු ඉදිරිපත් කළ විස්තරයත් සමග ලොවපුරා විසිරී සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ හමුදා සාමාජිකයන් වෙතින් අපචාරයට ලක්වන ළමයින් පිලිබඳ කෙටි වාර්තාව ට ඉහත හඬ පටයෙන් සවන් දෙන්න.