සෝනු නිගම්: ගුවනට අකැප ගීතය

ගුවන් යානයක නිවේදන උපකරණ භාවිතා කරමින් ඉන්දියාවේ ජනප්‍රිය ගායක සෝනු නිගම්ට ගී ගැයීමට ඉඩ දුන් ඉන්දීය ගුවන් සේවා කාර්ය මණ්ඩලයට තාවකාලිකව වැඩ තහනමක් පනවා තිබේ.

ජෙට් එයාර්වේස් ගුවන් සමාගම මෙම තීරණය ගත්තේ තමන්ට අයත් ගුවන් යානයක සෝනු නිගාම් ගී ගයන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝ පටයක් අන්තර්ජාලයේ ප්‍රසිද්ධියට පත් වීමෙන් පසුවයි.

Image copyright ayush

ගුවන් සමාගම පවසන්නේ ගුවන් යානයක නිවේදන උපකරණ භාවිතා කළ යුත්තේ ආරක්ෂක පිළිවෙත් පැහැදිලි කිරීමට සහ වැදගත් නිවේදන මගීන් වෙත ලබා දීමට පමණක් බවයි.

කාගේත් සතුට වෙනුවෙන් තමා කළ දේ වෙනුවෙන් ඔවුනට දඬුවම් දී ඇති බවයි ගුවන් සමාගම ගත් තීරණය විවේචනය කරමින් ගායක සෝනු නිගම් පවසන්නේ.