තායි කුමරියගේ වැසිකිලියට ඩොලර් 40,000 ක්

Image copyright Reuters

කාම්බෝජයේ තෙදින සංචාරයක නිරත වන තායිලන්ත කුමරියක් වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් හතලිස් දහසකට ආසන්න මුදලක් වියදම් කර වැසිකිළියක් නිම කරන ලද බව බලධාරීහු පවසති.

කුමරිය සිය සංචාරයේ පළමු භාගය ගත කිරීමට නියමිත මනස්කාන්ත විලක් අසබඩ පිහිටි විශේෂ වායුසමීකරණය කරන ලද ගොඩනැගිල්ලකයි, මෙම සුඛෝපභෝගී වැසිකිලිය ඉදිකර තිබෙන්නේ.

කුමරියගේ සංචාරයෙන් අනතුරුව එම වැසිකිලිය ගොඩනැගිල්ලෙන් ඉවත් කිරීමට නියමිත අතර ඉන් අනතුරුව ගොඩනැගිල්ල කාර්යාලයක් ලෙස භාවිත කරන බවයි එරට බලධාරීන් පවසන්නේ.

කාම්බෝජයේ හැට ලක්ෂයකට අධික ජනකායකට පිරිසිදු ජලය ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හෝ මූලික සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නැති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඇස්තමේන්තුවයි.