සාම හමුදා ලිංගික අපචාර මෙහෙයුමක

Image copyright

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදා භටයන් විසින් සිදු කරනු ලබන ලිංගික සූරාකෑම සහ ලිංගික අඩන්තේට්ටම් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වන චෝදනා වල වැඩි වීමක් පෙන්නුම් කරන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ නව වාර්තාවක් හෙළිදරව් කරයි.

2014 වසරේ සාම සාධක හමුදා බටයන් විසින් ලිංගික අපරාධ සිදු කළ බවට චෝදනා පනස් දෙකක් ඉදිරිපත් වූ අතර 2015 මේ වන විට චෝදනා හැට නමයක් වාර්තා වී තිබේ.

ඉහත සඳහන් චෝදනා එල්ල වී තිබෙන්නේ උසස් හමුදා නිලධාරීන්, ජාත්‍යන්තර පොලිස් බටයන් සහ මෙහෙයුම් දහයකට ස්වෙච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ කාර්ය මණ්ඩල සේවකයන්ට විරුද්ධවයි.

යුද හමුදා අධිකරණයක් ඉදිරියට

Image copyright

2015 වසරේ ඉදිරිපත් වූ ලිංගික අපරාධ චෝදනා වලින් තුනෙන් දෙකක්ම වාර්තා වූයේ මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ නියුක්ත කර ඇති සාම සාධක හමුදා සම්බන්ධයෙනි.

මෙම චෝදනා එල්ල වී තිබෙන්නේ කුමන රටක කවර සොල්දාදුවන්ට දැයි ප්‍රථම වරට නම් වශයෙන් වාර්තා කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා ලේකම් බැන් කී මූන් පියවර ගෙන තිබේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සියලුම සාම සාධක හමුදා බටයන්ගේ DNA තොරතුරු එකතුවක් සැකසීම සහ ඉදිරිපත් වන ලිංගික අපරාධ චෝදනා සියල්ල යුද හමුදා අධිකරණයක් ඉදිරියට ගෙන ඒමට යෝජනා මහලේකම්වරයාගේ වාර්තාවේ ඇතුළත් වෙයි.