ඇමරිකාවෙන් හැකරුන් සොරකම් කළ මුදල් ලංකාවේ

Image copyright

බංග්ලාදේශ රජය විසින් ඇමරිකානු මහ බැංකුවේ පවත්වා ගෙන ගිය ගිණුමකින් ඇමරිකානු ඩොලර් කෝටි දහයක මුදලක් පරිගණක හැකරුන් විසින් සොරා ගෙන ඇති බව බංග්ලාදේශ මහා බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

කෙසේ වෙතත් සිය පරිගණක පද්ධතියේ ආරක්ෂක විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින් හකරුන් ඇතුළු වී ඇති බව ඇමරිකානු මහා බැංකුව ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

සොරා ගත් මුදල් වලින් කොටසක් පිලිපීනයේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටා තිබෙන ගිණුම් වලට නීති විරෝධී ව හුවමාරු කර තිබී නැවත ලබා ගැනීමට තමන්ට හැකිවූ බවයි බංග්ලාදේශ බලධාරීන් පවසන්නේ.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සහ පිලිපීනයෙන් නැවත ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙන්නේ සොරකම් කරන ලද මුදලෙන් හතරෙන් එකක ප්‍රමාණයක් පමණි.

බංග්ලාදේශ මහා බැංකුවේ වත්කම් වලින් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන විසි අටකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පවතින්නේ විදේශ සංචිත ලෙසයි.

අහිමි වූ මුදල් නැවත ලබා ගැනීම සඳහා බංග්ලාදේශ මුදල් පිලිබඳ බුද්ධි අංශයේ සාමාජිකයන් මේ වන විට පිලිපීනයේ වංචා සහගත මුදල් ගනුදෙනු වැළැක්වීමේ ඒකකය සමග පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් සිටියි.