බැන් කි මූන් සාම හමුදා හිංසනයට වැට බඳී

Image copyright Reuters
Image caption බැන් කි මූන් විසින් යෝජිත නව යෝජනාව අනුව හිංසනය ට සම්බන්ධ බවට පිළිගත හැකි සාක්‍ෂි ඇති සාමාජිකයන් පිලිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනු ඇත

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදා වල සාමාජිකයන් අතින් ලිංගික හිංසනයට ලක් වූවන් පිළිබඳව සලකා බැලීම සඳහා යෝජනාවක් පළමු වරට එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ දී සම්මත කර ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහ ලේකම් බැන් කි මූන් (Ban Ki-moon) විසින් යෝජිත නව යෝජනාව අනුව හිංසනය ට සම්බන්ධ බවට පිළිගත හැකි සාක්‍ෂි ඇති හමුදාවේ හෝ පොලිස් කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් පිලිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනු ඇත.

ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් දා හතර දෙනෙකු මෙම යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය දී ඇති අතර ඊජිප්තුව ඡන්දය දීමෙන් වැලකීසිට ඇත්තේ අදාළ යෝජනාවට ඔවුන් ගෙන ආ සංශෝධනයක් ප්‍රතික්ෂේප වීමෙන් පසුවයි.

ලෝකය පුරා විවිධ රට වල සේවයේ යෙදී සිටින සාම සාධක හමුදා වල සාමාජිකයන් අතින් කෙරෙන හිංසාකාරී ක්‍රියා පිලිබඳ බොහෝ චෝදනා එල්ලවීමට පටන් ගැනීමෙන් පසුවයි මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් මතුවූයේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර