ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉන්දියානු සිංහයින් සමග ලන්ඩනයේ රැයක්

ආසියානු සිංහයන් සංරක්ෂණය පිලිබඳ ලෝකය දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් ලන්ඩන් සත්වෝද්‍යානයේ කුඩා සිංහ ගම්මානයක් විවෘත කොට ඇත.

බ්‍රිතාන්‍ය රැජිණ විසින් විවෘත කරනු ලැබූ මේ විශේෂ ප්‍රදර්ශනයේ දී නරඹන්නන් ට එම ගම්මානයේ කුටියක් කුලියට ගෙන රාත්‍රී කාලයේ නිදැල්ලේ ගත කරන සිංහයන් නැරඹීමේ අවස්තාව ලැබේ.

ඉන්දියාවේ ගුජරාටි ප්‍රාන්තයෙන් ගෙන ආ සිංහයන් සතර දෙනෙකු ලන්ඩන් සිංහ ගම්මානය තුළ රඳවා ඇත.