අවුන් සාං සුචී අගමැති බලතල ඉල්ලයි

හැම අවස්ථාවකම රටේ නායිකාව ලෙස ක්‍රියා කරන බව ඇය  අවධාරණය කර තිබේ

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AP

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

හැම අවස්ථාවකම රටේ නායිකාව ලෙස ක්‍රියා කරන බව ඇය අවධාරණය කර තිබේ

මියන්මාරයේ පාලක පක්ෂයේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර හිතවාදී නායිකා අවුන් සාං සුචී (Aung San Suu Kyi) විසින් අගමැතිවරයෙකුට අයත් බලතල වලට සමාන බලතල තමාට ද ලැබෙන පරිදි යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබේ.

ඇයගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වූ ජාතික ලීගය ට අවශ්‍යව ඇත්තේ ‘රාජ්‍ය උපදේශිකා’ නමින් නව තනතුරක් නිර්මාණය කිරීමටයි.

මේ තනතුර ඔස්සේ අවුන් සාං සුචී (Aung San Suu Kyi) ට පාර්ලිමේන්තුව සහ ජනාධිපති ටින් චෝ (Htin Kyaw) අතර සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

මියන්මාරයේ වර්තමාන ව්‍යවස්ථාව අනුව ඇයගේ ‘ජනාධිපති පදවියට පත්වීමේ හැකියාව’ ට බාධා පමුණුවා ඇති හෙයින් නමින් පෙනී නොසිටිය ද හැම අවස්ථාවකම රටේ නායිකාව ලෙස ක්‍රියා කරන බව ඇය අවධාරණය කර තිබේ.