මුල්වරට වියට්නාම කතානායක පදවියට කාන්තාවක්

Image caption උයෙන් ති කිම් නන් කම්කරු, සමාජ කටයුතු සහ නියෝජ්‍ය අධිකරණ අමාත්‍ය යන පදවි දැරූ අත්දැකීම් බහුල කාන්තාවකි

වියට්නාම් දේශපාලන ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට එරට ජාතික ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයේ කතා නායක ධුරය සඳහා කාන්තාවක් පත්ව සිටී.

රජයේ මාධ්‍ය පවසන්නේ දකුණු වියට්නාමයෙන් 95.5% ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගත් උයෙන් ති කිම් නන් (Nuyen Thi Kim Ngan) කතානායක පදවියට පත්කොට ඇති බවයි.

Image caption වියට්නාම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය

පසුගිය ජනවාරි මාසයේ දී බලසම්පන්න වියට්නාම් දේශපාලන මණ්ඩලයට ඇය නැවත තේරී පත්වීමත් සමග මේ තනතුර සඳහා ඇය පත් කෙරෙනු ඇති බවටයි බලාපොරොත්තු පළ කෙරුණේ.

එක් පක්ෂයක් පමණක් ඇති, කොමියුනිස්ට් පාලනයක් පවතින වියට්නාමයේ නායකත්වය ප්‍රතිසංස්කරණවාදී අග්‍රාමාත්‍ය උයෙන් ටැන් ඩන් (Nguyen Tan Dung) ලබන සතියෙ දී තනතුර අත්හැරීමට නියමිතව ඇත.

කතානායක පදවියට පත් උයෙන් ති කිම් නන් කම්කරු, සමාජ කටයුතු සහ නියෝජ්‍ය අධිකරණ අමාත්‍ය යන පදවි දැරූ අත්දැකීම් බහුල කාන්තාවකි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර