රුසියානු ගුවන් යානයක් සිරියාවට කඩා වැටෙයි

රුසියානු හෙලිකොප්ටර් යානය කඩා වැටී ඇත්තේ වෙඩි තැබීමෙන් නොවන බවයි පැවසෙන්නේ
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

රුසියානු හෙලිකොප්ටර් යානය කඩා වැටී ඇත්තේ වෙඩි තැබීමෙන් නොවන බවයි පැවසෙන්නේ

රුසියානු ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් යානයක් සිරියාවේ දී කඩා වැටී ඇති බව රුසියානු මාධ්‍යය පවසයි.

රුසියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය උපුටා දක්වන මාධ්‍ය ආයතන පවසන්නේ හෙලිකොප්ටර් යානය වෙඩිතබා බිම හෙලා නැති බවයි.

පසුගිය සතියේ සිරියානු ගුවන් හමුදාවට අයත් ගුවන් යානයක් අලෙප්පෝ නගරය අසල දී වෙඩිතබා බිම හෙලා තිබුණි.

එම යානයේ ගුවන් නියමුවා නුස්රා පෙරමුණේ සන්නද්ධ කරුවන් විසින් රැගෙන ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.