Waa maxay xukunka qofkii ilmo xada?

Waa maxay xukunka qofkii ilmo xada?

Waa maxay xukunka qofkii ilmo xada?