Baafin-28-DECEMBER-2019

Baafin-28-DECEMBER-2019

Waxaad faafaahin dheeraad ah ka heli kartaa lifaaqyadan hoose

English: https://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/Home.aspx

Somali: https://familylinks.icrc.org/europe/so/Pages/Home.aspx