Faahfaahin

Waa maxay 'la wadaag adeega?

Waa adeeg kuu sahlayo in aad dad kale la wadaagto maclumaadka bogga BBC ee telefoonka gacanta adigoo adeegsanayo Email ama baraha bulsahada.

Waxay kuu suurtagalineysa in macluumaadka bogga BBC aad dad kale la wadaagto adigoo isticmaalayo cinwaanka E-mailkaga ee ku diwangalsan telefonkaaga gacanta.

Haddii aad aragto bog BBC mobile oo aad dooneyso in aad qof kale la wadaagto, dhag sii astaanta Email ee qeybta hoose ee bogga. Waxaa furmi doono santuuq Email cusub ee cinwaankaada leh. Sidaas darteed waxaad si fudud uga raadsan kartaa telefoonkaaga gacanta cinwaanka aad dooneyso in aad bogga la wadaagto iyo fariinta aad rabto in ay bogga wehliso.

Waxaad u baahantahay in aad Emial ku diwaangliso telefoonkaada gacanta si aad u isticmaasho adeega 'la wadaag Email'. Haddii aadan hubin sida loogu diwaangaliyo Email telefoonkaaga gacanta, fadlan fiiri buugga tilmaamaha ee la socday telefoonkaaga gacanta.

BBC-da kuguma dalaceeyso wax kharash ah siticmaalka adeega 'kula wadaag Email'. Balse waxaa laga yaaba in shirakada adeega tilifoonka gacanta ay kugu dalacdo xadiga internetka aad ka isticmaasho. Haddii aadan hubin kharashka ku bixi karo, fadlan la xariir shirkada ku sineyso adeegaan.

Maya. Maadama aad isticmaaleysid Email, suurtagal nooma ahan in aan argno xogtaada gaarka ah ama fariimhaaga. Faahfahin intaa dheer oo ku saabsan BBC-da iyo sida ay u dhowrto xogta gaarka ah, fadlan booqo qeybta shuruucdaha adegsiga siyaasadda xog dhowridda.

'la wadaag' waxa uu kuu suuragalineyaa in macluumaad aad ku aragto bogga BBC mobile aad kula wadaagto dad kale adigoo adeegsanayo bogga Facebook, Twitter ama baraha kale ee bulshada.

Haddii aad aragto Bog BBC mobile ood dooneyso in aad la wadaagta dad kale, dhag sii astaamaha Facebook ama Twitter-ka ee qeybta hoose ee boggaas. Dabadeedna waxaa kuu soo baxayo bog Facebook ama Twitter hadba kii aad dooratay si loo fura ciwankaaada. Waxaad ku dari kartaa fariin.

Bogga aad dooneyso in aad la wadaagto waxa uu ka soo muuqan doono boggaaga facebook-ga ama Twitter-ka.

Maya. Marka aad dhag siiso astaanta braha bulshada, waxaa ka baxeysaa bogga BBC Mobile oo waxaa laguu jiheynaa barta buslahada ee aad doneyso in aad gahso. Marka BBC-da marnaba ma heleyso cinwaanadaada aad ku gasho baraha bulshada.

Tilifoonada gacanta qaar waxaa lagaa yaabaa in baraha bulsahda ee Facebook ama Twitter ay keydiyaan cinwaanadaada taasoo micnaheedu tahay in aadan u baahneyn in aad galiso cinwaankaaga iyo furaahaga sirta mar alaale iyo amrka aad dooneyso in aad gasho boggaaga.

Maya Maadama aad ka baxeyso bogga BBC marka aad galeyso cinwankaada baraha bulshada, suurtagal inoo ma ahan in aan helno cinwaankaga ama aan argno fariimhaaga. Faahfahin intaa dheer oo ku saabsan BBC-da iyo sida ay u dhowrto xogta gaarka ah, fadlan booqo qeeybta shuruucdaha adegsiga siyaasadda xog dhowridda.