Gadaal
BBCSomali.com Warar iyo
Wargelin
Isku day
Baafin
AXAD - ARBACA, SABTI : 14:15 GMT : 45
For more info in the main windowdaqiiqo Warar, Waraysiyo iyo Wargelin

wax dhib ah xagga dhageysiga?
Guji halkan>>
Guji batannada hoos ku yaal si aad u dhageysato barnaamijyada af_SOOMAALIGA

Warar iyo Wargelin
Baafin
Warar iyo Wargelin
Warar iyo Wargelin
Gacansiin | Nagala soo xidhiidh | BBCSomali.com hoy | Xidh