Luuqad/Af

  1. Luuqad

    Dadyow badan oo reer Afrika ah ayaa lumiyay luuqaddooda hooyo sababo la xiriira luuqadda Ingiriiska oo ay ka dhigteen luuqadda keliya ee ugu habboon ee lagu hadlo iyo in guusha mustaqbalka ay ku xiran tahay barashada luuqadda Ingiriiska.

    next