Dadka Yurubka ka raadinaya muhaajiriinta lumay

Baafin

In badan Ururro Qarameed ee Laanqayrta Cas iyo Ergooyin ICRC ka mid ah ayaa soo bandhiga sawirrada muhaajiriinta oo raadinaya qaraabadooda ee ka kala lumay , iyagoo rajaynaya in qoysaska dib la isu mideeyo.

Haddaad jeclaan lahayd in aad adeeggan ka faa'iideysato, labo wax ayaad kala dooran kartaa:

Hubso haddii qoyskaaga uu ku raadinayo

Sawirkaaga bartaan soo dhig si qaraabadaada fursad u helaan in ay kula soo xiriiraan

In ka badan ka soo ogow maclumaadka asalka ee adeeggaan iyo dalalkee bay Ururrada Qarameedka ama Ergooyinka ICRC ka qayb qataan barnaamijkaan.

Link to the website: Click here

Mowduucyada la xiriira