Heptathlete and hockey star try triathlon

Olympic heptathlon bronze medallist Kelly Sotherton and former GB hockey player Natalie Seymour on what drew them to triathlon.

Get Inspired: TRIATHLON