Wasiliana Nasi

Idhaa ya Kiswahili ya BBC inakaribisha maoni, malalamiko na mapendekezo kutoka kwa wasikilizaji na wasomaji wetu. Endapo una jambo lolote, tafadhali tumia fomu hapo chini kuwasiliana nasi, BBC inajali maoni yako na itafanyia kazi.

Fax : + 44 207 240 4637 Namba ya Text [SMS] : + 44 7786 202 005

Afrika ya Mashariki na Kati

P.O. Box 58621, Nairobi, Kenya P.O. Box 79545 Dar es Salaam, Tanzania P.O. Box 7620, Kampala, Uganda B.P. 10996, Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasi ya Congo [DRC]

Au jaza fomu ifuatayo:-

Maelezo zaidi kuhusu taarifa hii