எச்.ஐ.விக்கு தடுப்பு மருந்து - காணொளி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

எச்.ஐ.விக்கு தடுப்பு மருந்து - காணொளி

இன்று உலக எயிட்ஸ் தினம். அது குறித்த விழிப்புணர்வுக்காக உலகின் பல நாடுகள் பல்வேறுபட்ட நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்துள்ளன.

தென்னாப்பிரிக்கா எச் ஐ விக்கு எதிரான தடுப்பு மருந்து ஒன்றை பெருமெடுப்பில் இந்த வாரத்தில் மருத்துவ சோதனைக்கு உட்படுத்துகின்றது.

இதுவரை அந்த நாட்டில் நடத்தப்பட்ட மிகவும் முன்னேற்றகரமான மருத்துவ சோதனை இதுவாகும்.

அமெரிக்க தேசிய சுகாதார நிறுவனம் இதற்கான அனுசரணையை வழங்குகின்றது.