விசித்திரமான தீ
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

விசித்திரமான தீ

  • 12 ஜூலை 2017

அமெரிக்காவில் கைவிடப்பட்ட தொழிற்சாலையில் எஞ்சியிருந்த கந்தகம் தீப்பற்றி எரிந்தது.

இது பார்ப்பதற்கு விசித்திரமாக இருந்தது.