ஐ.எஸ். குழுவின் தலைநகராக இருந்தது, தற்போது கல்லறையாகும் ராக்கா நகரம்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

ஐ.எஸ். குழுவினரின் கல்லறையாக மாறும் தலைநகர் ராக்கா

இஸ்லாமிய அரசு குழுவினருக்கு தலைநகராக இருந்த ராக்கா நகரம், தற்போது அவர்களுக்கே கல்லறையாக மாறிவருவதை விளக்குகிறது இந்த காணொளி.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :