உலகின் ஒரே சொமாலிய அருங்காட்சியகம் அமெரிக்காவில் உருவானதேன்?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

உலகின் ஒரே சொமாலிய அருங்காட்சியகம் அமெரிக்காவில் உருவானதேன்?

  • 25 ஏப்ரல் 2017

ஆப்ரிக்காவுக்கு வெளியே மினிசோட்டாவில் தான் அதிகமான சொமாலியர்கள் வாழ்கிறார்கள்.

தாய்நாட்டிலிருந்து வெகுதொலைவில் வாழும் இவர்கள், தம் வரலாற்றையும் கலாச்சாரத்தையும் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கையளிக்க விரும்புகிறார்கள்.

அந்த நோக்கத்துடன் அவர்கள் உலகின் ஒரே சொமாலிய அருங்காட்சியகத்தை அங்கே உருவாக்கியிருக்கிறார்கள்.

மினியாபோலிஸிலுள்ள அந்த அருங்காட்சியகத்திற்கு நேரில் சென்ற பிபிசி அது குறித்து தயாரித்துள்ள காணொளி.