வலைத்தளங்களில் பிரபலமாக இருக்கும் சவுதியின் "கருப்பழகி"
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

வலைத்தளங்களில் பிரபலமாக இருக்கும் சவுதியின் "கருப்பழகி"

சவுதி அரேபியாவைச் சேர்ந்த அபீர் சிண்டர், ஒப்பனை மற்றும் அழகுக் குறிப்புகளுக்காக

வலைத்தளங்களில் மிகவும் அறியப்பட்டுள்ளார்.