இந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் கேட்க தயாராக்கப்படவில்லை.

பிபிசி தமிழோசை

27/01/2017

தினசரி மாலை 1545லிருந்து 1615 வரை ( ஜி.எம்.டி நேரம்) ஒலிபரப்பாகும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உலக, இந்திய மற்றும் இலங்கைச் செய்திகள், அற