ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

பிபிசி தமிழோசை செய்தியறிக்கை

17/01/2020

வார நாட்களில் மட்டும் ஒலிபரப்பாகும் ஐந்து நிமிட உலகச் செய்தியறிக்கை. ஒலிபரப்பாகும் நேரம் 1525 - 1530 ஜிஎம்டி

முந்தைய நிகழ்ச்சிகள்