இரத்தினக்கல் படிமங்கள் அதிகமுள்ள நாடு அதனால் பயன்பெறுகிறதா?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

இரத்தினக்கற்கள் அதிகமுள்ள நாடு அதனால் பயனடைகிறதா?

நிலத்தில் புதைந்துள்ள கனிமங்கள் மற்றும் உலோகங்களில் பெரும்பாலானவை ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிட்டதால், சுரங்கத்தொழில் ஆச்சரியங்கள் நிகழ வாய்ப்பில்லை என்றே பரவலாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆனால் rubies எனப்படும் சிகப்பு ரத்தினக்கற்களைப் பொருத்தவரை அது பொருந்தாது.

எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் உலகின் பாதியளவு சிகப்புக்கல் படிமங்கள் மொசாம்பிக் நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அந்த சிகப்புக்கல் சுரங்கத்துறையின் தற்போதைய நிலவரம் என்ன என்பதை நேரில் ஆராய்கிறது பிபிசி.