புதிய மாற்றங்களை சந்திக்கவுள்ள H-1B விசா

புதிய மாற்றங்களை சந்திக்கவுள்ள H-1B விசா

அமெரிக்காவில் வெளிநாட்டு பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் H-1B விசா விதிமுறைகளில் கொண்டு வரப்படும் மாற்றங்கள் இந்திய தொழிலாளர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் மீது உண்டாக்கும் பாதிப்புகளை விளக்கும் இந்த வார வரவு எப்படி நிகழ்ச்சி.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: