தங்கத்தில் முதலீடு செய்யும் வழிமுறைகள் - வரவு எப்படி

தங்கத்தில் முதலீடு செய்யும் வழிமுறைகள் - வரவு எப்படி

தங்கம் என்பது ஆபரணம் மட்டுமல்ல, சேமிப்புக்கான வழிமுறையும் ஆகும். உலகிலேயே அதிக அளவில் தங்கம் வாங்குவதில் முதலிடத்தில் இருக்கும் நாடு இந்தியா. தங்கம் வாங்குவது மற்றும் முதலீடு செய்வது குறித்து விளக்குகிறது இந்தவார வரவு எப்படி நிகழ்ச்சி.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :