திருமண முறிவு, பிள்ளைகள் பிரிவு-இவற்றுக்கு மத்தியில் போர்க்களத்தில் ஒரு தாதி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

திருமண முறிவு, பிள்ளைகள் பிரிவு-இவற்றுக்கு மத்தியில் போர்க்களத்தில் ஒரு தாதி

எச்சரிக்கை: இக்கணொளியில் இடம்பெறும் சில காட்சிகள் மனச்சங்கடத்தை ஏற்படுத்தலாம்

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

அலெப்போ ஒரு காலத்தில் சிரியாவின் வர்த்தக மற்றும் தொழில் மையமாக இருந்த பகுதி.

ஆனால் 2012ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு அரசு மற்றும் தீவிரவாதிகளிடையே பிளவுபட்டுள்ளது.

தீவிரவாதிகளின் பிடியிலுள்ள நகரின் கிழக்குப் பகுதியில் சுமார் 250,000 பேர் சிக்கியுள்ளனர். அங்கு தொடர்ச்சியாக அரசின் வான் தாக்குதல்கள் நடைபெறுகின்றன.

நான்கு குழந்தைகளின் தாயான உம் யெஹ்யா பயிற்சி பெற்ற ஒரு கணக்காளர். ஆனால் தற்போது அலெப்போவில் மருத்துவ தாதியாகப் பணியாற்றுகிறார்.

பிபிசியின் 100 பெண்கள் தொடருக்காக......போர் பகுதியில் வாழ்க்கை எப்படியுள்ளது. அது தனது தனிப்பட்ட வாழ்வை எப்படி புரட்டிப்போட்டுள்ளது என்பது குறித்து பேசினார்.