கிரைமியாவிற்குள் உக்ரைனின் ஒளிபரப்புகளைத் தடை செய்யவுள்ளதாக ரஷியா அறிவிப்பு

கிரைமியாவிற்குள் உக்ரைனின் ஒளிபரப்புகளைத் தடை செய்யவுள்ளதாக ரஷியா அறிவித்துள்ளது.

படத்தின் காப்புரிமை Getty Images

உக்ரைன் தீபகற்பமான கிரைமிவிற்கு மிக அருகில் ட்ரான்ஸ்மிட்டர்களை உக்ரைன் கட்டமைக்க தொடங்கியதை அடுத்து, அதன் ஒளிபரப்புகளைத் தடை செய்யவுள்ள நகர்தலை ரஷிய அமைச்சர் திமித்ரி போலோன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்.

கிரைமியா, ரஷியாவுடன் 2014ல் இணைத்துக்கொள்ளப்பட்டது.

உக்ரைன் ஊடகத்தினால் செய்யப்படும் ஒளிபரப்பு ரஷியாவின் சட்டத்தை மீறுவதாக அமையும் என ரஷியா தெரிவித்துள்ளது.

இந்த வாரத்தின் தொடக்கத்தில், சோங்கார் என்ற இடத்தில் 150 மீட்டர் உயர ஒளிபரப்புக் கோபுரத்தை உக்ரைன் கட்டமைக்கத் தொடங்கியது.